0 امتیاز
78 بازدید
در مدرسه توسط شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز) 0 1

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ
0
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالى کشور ترکیه، سالانه تعداد زیادى دانشجوى خارجى پذیرش مى کنند و سازمان  ÖSYMسالانه یک آزمون  براى خارجیان برگزار میکند. که این آزمون در ماه آوریل در ترکیه و چند کشور به طور یکسان برگزار میشود. از طریق شرکت و قبولی در این آزمون، تحصیل در تمام رشته هاى فنى مهندسى و پزشکى هنر و علوم انسانى در دانشگاههاى ترکیه انجام پذیر است.

درصورت پذیرش توسط دانشگاه امکان دریافت اقامت ترکیه تا پایان دوره تحصیلات را خواهید داشت. این اقامت بصورت سالانه اخذ و تمدید میشود.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 116 بازدید
سوال شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
سوال شده مارس 10, 2021 در توریستی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 144 بازدید
سوال شده مارس 7, 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 130 بازدید
سوال شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 135 بازدید
سوال شده فوریه 4, 2021 در کار توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)

70 سوال

59 پاسخ

1 امتیاز

391 کاربر

به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...