0 امتیاز
78 بازدید
در عمومی توسط شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز) 0 1

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ
0

قبض برق به صورت ماهانه و بر حسب میزان مصرف شما در آن ماه محاسبه می شود. برای پرداخت قبض برق خود می توانید از طریق :

دفاتر پرداخت قبوض Fatura Ödeme Merkezi

از طریق شعب PTT (شرکت پست و تلگراف ترکیه)

خودپردازهای بانکی

از طریق وبسایت شرکت های تامین کننده خدمات

پرداخت خودکار از طریق برنامه های همراه بانکقبض برق به صورت ماهانه و بر حسب میزان مصرف شما در آن ماه محاسبه می شود. برای پرداخت قبض برق خود می توانید از طریق :

دفاتر پرداخت قبوض Fatura Ödeme Merkezi

از طریق شعب PTT (شرکت پست و تلگراف ترکیه)

خودپردازهای بانکی

از طریق وبسایت شرکت های تامین کننده خدمات

پرداخت خودکار از طریق برنامه های همراه بانک

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 82 بازدید
سوال شده 12 مارس 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 115 بازدید
سوال شده 4 فوریه 2021 در کار توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 79 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)

69 سوال

59 پاسخ

1 امتیاز

388 کاربر

به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...