سئوالت چیه:

تغییرات مهم قوانین در ترکیه

dsdsdsdsdsdsd

به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...