سئوالت چیه:

پرسش و پاسخ های اخیر در زندگی

+1 امتیاز
1 پاسخ 98 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 81 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده 2 ژوئن 2022 در عمومی توسط farshidhilton شرکت مشاوره (11/0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 107 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 94 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 101 بازدید
پاسخ داده شده مارس 8, 2021 در خرید توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 102 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 155 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
پاسخ داده شده مارس 7, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 99 بازدید
سوال شده فوریه 11, 2021 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/8هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1/2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 115 بازدید
پاسخ داده شده فوریه 11, 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/3هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 196 بازدید
پاسخ داده شده فوریه 11, 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/3هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 221 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 135 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 104 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 161 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 92 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 139 بازدید
پاسخ داده شده اوت 18, 2020 در زندگی توسط totonchi شرکت مشاوره (3/0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 135 بازدید
پاسخ داده شده اوت 6, 2020 در زندگی توسط totonchi شرکت مشاوره (3/0هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 63 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
سوال شده ژوئن 11, 2020 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/8هزار امتیاز)
شما نیز سوالی دارید؟ کلیک کنید

70 سوال

67 پاسخ

1 امتیاز

389 کاربر

به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...