سئوالت چیه:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
2 پاسخ 218 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 128 بازدید
پاسخ داده شده مارس 13, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 124 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 88 بازدید
پاسخ داده شده مارس 12, 2021 در کارمندی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 84 بازدید
پاسخ داده شده مارس 12, 2021 در راه اندازی کار توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
پاسخ داده شده مارس 12, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 93 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 705 بازدید
پاسخ داده شده مارس 10, 2021 در توریستی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 94 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 89 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 84 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 111 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 137 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 53 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 46 بازدید
سوال شده مارس 9, 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 79 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 76 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 77 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 104 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 53 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
پاسخ داده شده مارس 8, 2021 در خرید توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 61 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
سوال شده مارس 8, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 50 بازدید
سوال شده مارس 8, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 110 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
پاسخ داده شده مارس 7, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
پاسخ داده شده Mar 14, 2021 در عمومی توسط totonchi شرکت مشاوره (3/0هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 78 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 63 بازدید
سوال شده فوریه 23, 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 454 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 80 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 90 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 74 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 83 بازدید
سوال شده فوریه 11, 2021 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1/1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 95 بازدید
پاسخ داده شده فوریه 11, 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 165 بازدید
پاسخ داده شده فوریه 11, 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 127 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 189 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 108 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...