سئوالت چیه:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
2 پاسخ 151 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 112 بازدید
پاسخ داده شده 13 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 116 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در کارمندی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 79 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در راه اندازی کار توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 67 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 91 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 82 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 383 بازدید
پاسخ داده شده 10 مارس 2021 در توریستی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 91 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 86 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 81 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 107 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 122 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 45 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 74 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 100 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 87 بازدید
پاسخ داده شده 8 مارس 2021 در خرید توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
سوال شده 8 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 46 بازدید
سوال شده 8 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 105 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 52 بازدید
پاسخ داده شده 7 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 75 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 60 بازدید
سوال شده 23 فوریه 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 288 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 80 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 89 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 79 بازدید
سوال شده 11 فوریه 2021 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1/1هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
پاسخ داده شده 11 فوریه 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 153 بازدید
پاسخ داده شده 11 فوریه 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 123 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 173 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 101 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...