سئوالت چیه:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 263 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 147 بازدید
پاسخ داده شده مارس 13, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 135 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 99 بازدید
پاسخ داده شده مارس 12, 2021 در کارمندی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 100 بازدید
پاسخ داده شده مارس 12, 2021 در راه اندازی کار توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 88 بازدید
پاسخ داده شده مارس 12, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 103 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 123 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 101 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 75 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 793 بازدید
پاسخ داده شده مارس 10, 2021 در توریستی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 116 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 102 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 94 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 130 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 97 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 150 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 65 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 96 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 51 بازدید
سوال شده مارس 9, 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 90 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 93 بازدید
پاسخ داده شده مارس 9, 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 114 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 92 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 98 بازدید
پاسخ داده شده مارس 8, 2021 در خرید توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 98 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 50 بازدید
سوال شده مارس 8, 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 64 بازدید
سوال شده مارس 8, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 144 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
پاسخ داده شده مارس 7, 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 85 بازدید
پاسخ داده شده Mar 14, 2021 در عمومی توسط totonchi شرکت مشاوره (3/0هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 94 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 75 بازدید
سوال شده فوریه 23, 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 797 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 116 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 104 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 90 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 94 بازدید
سوال شده فوریه 11, 2021 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1/2هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 113 بازدید
پاسخ داده شده فوریه 11, 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/3هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 191 بازدید
پاسخ داده شده فوریه 11, 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/3هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 142 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 219 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 128 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...